Vorma

22.

apr

Her deles Glomma i 2

Vorma er en elv som går fra Mjøsa ved Minnesund,
gjennom Eidsvoll til den renner sammen med Glomma 30 kilometer lenger sør ved Vormsund.
I flomtider er Vorma Norges mest vannrike elv.
I enkelte tilfeller med unormalt stor vannføring i Glomma,
har det skjedd at vann fra Glomma har rent inn i Vorma slik at vannet i Vorma har snudd i de nedre deler av elven.

I Vorma, ved Fenstad, ligger Svanfossen hvorfra vannstanden i Mjøsa reguleres.
Svanfoss sluse gjør Vorma farbar for småbåter fra Rånåsfoss og Funnefoss i Glomma til Fåberg nord for Lillehammer.

Navnet kommer av norrønt Varma, av adj. varm, da elven ofte er isfri.

Svanfossen


FISKE I VORMA OG GLOMMA
Vorma og Glomma er mangfoldige fiskeelver
med muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser
store deler av året. I et herlig og vekslende
elvelandskap kan du fiske i Norges største
elv. I strømpartier finner du gode ørret- og harrplasser.
I evjer og i sakteflytende partier er det
gode forhold for abbor- og gjeddefiske. Nedenfor
Bingsfoss ligger Norges mest artsrike elvestrekning,
Mange av de 26 fiskeartene som er registrert i
Øyeren vandrer opp i Glomma og Rømua. Av de
vanligste er gjedde, gjørs, brasme, stam, sik, laue,
mort, flire og vederbuk. De største eksemplarene
av lake som er registrert i Norge er fisket i Glomma
ved Øyeren.
Glomma, Vorma og sideelver har en viktig funksjon
som gyte- og oppvekststeder for mange fiskearter.
Vannstand, tid på døgnet og tid på året er viktige
faktorer som påvirker hvor og når det er godt fiske
for de ulike fiskeartene. Store variasjoner i vassdraget
gir muligheter for fine fiskeopplevelser året
rundt.

Vorma møter Glomma