Brugde

13.

sep

Brudge:
Latinsk navn : Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)


Kjennetegn:


Ingen over, ingen ved siden - dette er den største fisken i våre farvann.
På verdensbasis blir den bare slått av hvalhaien.
Det største eksemplaret som er undersøkt, ble målt til 13,6 meter.
Vekten kan nå opp i 4 tonn.
I våre dager er det imidlertid sjelden å finne eksemplarer over 9 meter.
Det viktigste kjennetegnet er de fem svært lange gjellespaltene som nesten går rundt hodet.
På hver side av halerota er det en kjøl, og munnen er enorm med små tenner.

Biologi:

Brugda er en planktonspiser og svømmer sakte, ofte nær overflata, med vidåpen munn.
Store individer kan filtrere 1000 tonn vann i timen.
Hver vinter skiftes gjellestavene, de tar da ikke til seg føde.
I denne perioden oppholder de seg nær bunnen på dypt vann.
Arten opptrer som regel i grupper på 3-4, men ansamlinger opp til 100 individer er registrert.
Hannene blir kjønnsmodne etter ca 4-5 år og de er da 5-6 meter lange.
Sannsynligvis går hunnene drektige i hele 3,5 år!
Ungene er 1,5 meter lange ved fødselen, og kan ha opp til 6 søsken.
Før man visste noe om fødeinntaket til brugda,
skriver Vilhelm Storm følgende om arten i Trondheimsfjorden:
" Denne Haiart er neppe sjelden i Fjorden og synes at være vel kjendt af Fiskerne,
der berette, at den sees i Overfladen af Vandet for at tage den på Snøre fangede Fisk,
men den fåes dog ikke ofte"
Kanskje var det ikke så rart at den sjelden bet på agnet?

Utnyttelse:

Brugda er svært sårbar for overfiske,
men til tross for dette har fangst etter arten lange tradisjoner i Norge (og andre land).
Leveren, som kan ha et volum på 600 liter, er mest verdifull.
Fra den får man squalen, et stoff som brukes i kosmetikkindustrien.
Olja ble brukt i lamper.
Kjøttet kan tørkes eller saltes for menneskeføde, finnene til haifinnesuppe,
huden brukes som lær og resterende skrott blir malt opp til fiskemel.
16 tonn rund vekt ble fanget i 20066, 135 tonn lever ble levert i 2005.
I 1993 ble det levert 2910 tonn lever.
En periode ble også finnene tatt og eksportert til Japan.
Da brugda formerer seg langsomt, er den følsom for beskatning.
I dag er bestanden liten og det norske fisket er gått over i historien.
I 2006 kom et forbud mot norsk fangst av brugde i norsk- og internasjonale farvann.Sportsfiske:

Ikke serlig populær.


Utbredt i alle verdens hav.

Se filmer om brugda her:


http://www.fiskeri.no/Video/Brugdefilm1.htm

http://fiskeri.no/Video/Brugdefilm2.htm
Kilder :


fiskipedia.no og fiskeri.no