Begna

05.

nov

Beskrivelse

Begna elv, fra Bagn i Valdres og sørover mot Nes i Ådal er regnet som en av Østlandets mest populære ørretfiskeelver.
I Begna finner du både ørret, abbor, gjedde og sik.
Det er ørreten og gjedda som er de absolutt mest tallrike.
Elva er lett tilgjengelig på begge sider fra E16 og Austsidevegen.
Mange fine fiskeplasser er skiltet og det er laget fiskestier langs land.
Det finnes tilrettelagte rasteplasser med gapahuker og utedoer.

Dette er elva som vilmarksforfatteren Mikkjel Fønhus kalte "Storelva" i sitt forfatterskap.
Det var nettopp her på elvebredden at Fønhus levde sitt liv og skrev sine romaner.
I Begna finner du både ørret, abbor, gjedde og sik. (Gjedde kun sør for Eid)
Den øverste delen av elva har de mest viltre strykene.

Her skifter elva mellom stryk og roligere partier med fine fiskehøler.
Sør for Grimsrud bru flater elva ut og renner i rolige stryk nedover mot Sperillen.
Begna er regulert, og raske endringer i vannstanden kan forekomme.

Fiskebestand

Sportsfiskerne tar ca 7000 kg fisk i elva hvert år. I Begna finner du både ørret, abbor, gjedde og sik, men det er ørreten og kanskje gjedda som er de absolutt mest tallrike.
Begna har to ulike stammer av ørret.
Det er den stedegne som lever i elva hele året og den vandrende storørreten som går opp fra Sperillen.
Begna egner seg bra både til flue- sluk og markfiske.
Stor variasjonen i elveløpet gir mange muligheter for et allsidig stangfiske.
Det finnes rikelig med småfisk, men ørret i kilosklassen er heller ikke uvanlig.
Rekordfisken i nyere tid er en Speillørret på hele 9,1 kg, tatt lengst sør i elva.

Fisketips

Fiske foregår normalt fra tidlig vår (påske) til ca. 1.november.
På tidlig vår og sen høst er markfiske det mest vanlige. Spesielt er harvefisking i august – september å anbefale.
Når insektsklekkingen begynner i mai - juni starter det mest spennende fluefiske.
Denne sesongen er mest hektisk i juli og varer normalt ut august. Sperillørreten er mest tallrik på sensommer og høst.
Anbefalte fluer er de med toner av gult og grønt i seg.
Raklehane, Streaking caddis, Superpuppan, og fjærmyggimitasjoner er populære fluer i Begna.
Ellers sverger mange til Olsen, Vi Menn flua, Hardys favoritt og Biskopen som tradisjonelle våtfluer.
For spinnere og sluk regnes kombinasjoner mellom gult, svart og gull som sikre.

Generelle regler

Fiske med stang og handsnøre er tillatt i den øvre delen nord for Valdreshorn/Fylkesdelet.
Sør for Fylkesdelet er det også tillatt å fiske fra båt.
Det er forbudt å fiske med agnfisk eller fiskekjøtt.
Dette av hensyn til faren for spredning av fiskesykdommer.
Nærmere regler om fiske finnes på oppslagstavler langs elva, og lenker relatert til fiskekorttilbudene på Inatur.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Elva er lett tilgjengelig på begge sider fra E16 og Austsidevegen.
Mange fine fiskeplasser er skiltet og det er laget fiskestier langs land.
Den øverste delen av elva har de mest viltre strykene.
Her skifter elva mellom stryk og roligere partier med fine fiskehøler.
Sør for Grimsrud bru flater elva ut og renner i rolige stryk nedover mot Sperillen.
Sommerstid fører elva normalt fra 20m³/sek til 60 m³/sek.

For mer informasjon ta kontakt på telefon: 41 60 61 00 eller 61 35 94 10